Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding bij letselschade?

Wij als letselschadespecialist beoordelen voor slachtoffers of de aansprakelijk op een andere partij verhaald kan worden. Is iemand anders schuldig of nalatig geweest waardoor u gewond bent geraakt, of heeft u letsel opgelopen doordat een ander een gevaarlijke situatie veroorzaakte? Neem bij dit vermoeden contact op met onze klantenservice om u te laten inlichten over de mogelijkheden tot schadevergoeding.

Wordt letselschade van fietsers sowieso vergoed?

De Wet bepaalt dat de letselschade van fietsers van 14 jaar en ouder voor minimaal de helft vergoed moet worden bij ongevallen met een gemotoriseerde partij.

Bij fietsers jonger dan 14 jaar is een volledige schadevergoeding van kracht. Een uitzondering op deze regel is als de bestuurder van het gemotoriseerde voertuig zich kan beroepen op overmacht (bijvoorbeeld in het geval van opzet door de fietser of uitzonderlijk onverantwoord weggebruik).

Hoe zit het met het claimen van letselschade bij een ongeval tijdens werk?

De verzekeraar van de werkgever kan worden aangesproken voor een vergoeding van opgelopen letsel als een ongeval het gevolg is van een onveilige situatie op het werk. Gaat het om een ongeluk waarbij er een heftruck of ander zwaar materieel of gevaarlijk gereedschap in het spel is? Bent u gevallen of gestruikeld, heeft u onvoldoende instructies gekregen en heeft u daardoor letselschade opgelopen? Bel dan met onze klantenservice.

Hoe zit het met letselschade door toedoen van een dier?

De eigenaar van een (huis)dier is aansprakelijk voor de letselschade veroorzaakt door het gedrag van een dier. Voorbeelden hiervan zijn bijten, trappen of overlopen worden, of bij verwonding ontstaan nadat een paard steigert of de ruiter van zich afgooit.

Wat wordt verstaan onder letselschade?

Het begrip letselschade kan ruim worden geïnterpreteerd. Als experts kijken wij per ongeval wat er verhaald kan worden op de aansprakelijke partij. Bij letselschade spelen bijvoorbeeld directe kosten zoals uitgaven een grote rol, maar ook indirecte kosten zoals hulp van anderen, misgelopen inkomsten, het niet kunnen uitoefenen van uw professie, wijzigingen in uw dagelijks leven, etc. Ook smartengeld hoort te worden vergoed bij letselschade.

Kan ik huishoudelijke hulp claimen na letselschade?

In het geval van letselschade na een ongeluk kunt u – mocht u daardoor geheel of gedeeltelijk beperkt zijn in het onderhouden van uw huis – een schadevergoeding claimen voor huishoudelijke hulp. Denk hierbij aan de vergoeding voor een mantelzorger of de kosten voor een schoonmaker. Heeft u een hulpvraag als gevolg van een ongeluk? Ons netwerk stelt ons in staat om hulp voor u te verzorgen.

Kan ik de kosten voor fysiotherapie claimen als ik niet aanvullend verzekerd ben?

Als u een medische behandeling behoeft als gevolg van een ongeval, kunnen de kosten als letselschade worden ingediend. De kosten worden door uw letselschadespecialist verhaald op de verzekeraar van de tegenpartij aan de hand van nota’s. Soms kunt u aanspraak maken op een voorschot op de medische behandeling, zodat u de gemaakte kosten na afloop direct kunt voldoen.

Kan studieachterstand worden beschouwd als letselschade?

Heeft u een ongeluk gehad en bent u daardoor komen achterlopen met uw studie of opleiding? Is het opgelopen letsel de reden dat u uw opleiding niet op tijd kunt voltooien? Studieachterstand door een ongeval kan u mogelijk recht geven op een flinke vergoeding. Bel voor meer informatie over uw omstandigheden met 088-456 0123.

Kom ik in aanmerking voor smartengeld?

Smartengeld is een schadevergoeding bedoeld om pijn of andersoortig lijden dat letsel met zich brengt te compenseren. Deze vergoeding moet ook bij minder zwaar letsel door de verantwoordelijke partij betaald worde. Bel met onze klantenservice via 088-456 0123 om geadviseerd te worden over een redelijke schadevergoeding als gevolg van opgelopen letsel.

Ik heb een ongeluk gehad, moet ik contact opnemen met mijn huisarts?

Uw huisarts is de aangewezen persoon om u toe te wenden bij letsel dat u heeft opgelopen bij een ongeluk. Uw huisarts heeft inzage in uw medische geschiedenis en kan u adviseren over welke zorg u nodig heeft. Uw dossier bij de huisarts kan gebruikt worden om de opgelopen letselschade aan te tonen.

Ik heb door een aanrijding een whiplash opgelopen, wat moet ik doen?

U bent het slachtoffer geworden van een aanrijding en heeft nekklachten. De schade is niet zichtbaar maar daardoor niet minder hinderlijk voor u. Verzekeraars zijn over het algemeen sceptisch in het geval van letselschade door een whiplash. Medische experts die geraadpleegd worden door de aansprakelijke partij stellen vaak dat de klachten van het slachtoffer van korte tijd en voorbijgaande aard zijn, aangezien het spierweefsel niet beschadigd is. Deze afwijzende beweringen aangaande de schadevergoeding zijn vaak onredelijk! In samenwerking met onze eigen medische experts treffen wij een correcte schaderegeling voor onze cliënten. Neem contact op met onze klantenservice op 088-4560123